info@perfekcie.cz
+420 773 797 639

Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Perfekcie s provozovatelem Perfekcie Invest a.s., se sídlem Litovelská 1340/2C, 779 00 Olomouc, IČ: 06278507, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10961 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • adresa
 2. Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem plnění smlouvy a marketingových účelů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let u plnění smlouvy a 3 roky u marketingových účelů.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: office@perfekcie.cz
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.